Gamybos automatizavimas

Automatizacija – tai atskirų automatinių mašinų arba grupės mašinų, integruotų perdavimo mechanizmais, operacijos. Pirmiausia automatizacija buvo pradėta naudoti kai kurioms operacijoms automatizuoti. Vėliau, atsiradus kompiuteriams, mašinas imta valdyti impulsais iš kompiuterių. Kadangi vienoje vietoje galima buvo atlikti tik ribotą darbo dalį, kitas žingsnis buvo perkelti jį prie kitos mašinos mechanizmo pagalba. Gamybos procese labai plačiai naudojami robotai, ypač automobilių gamyboje. Jų panaudojimas leidžia gerokai sutrumpinti įrengimų derinimo trukmę ir išlaidas bei darbininkų skaičių. Efektyviau panaudojami įrengimai, sumažėja tiesioginės darbo jėgos išlaidos.

Mes esame pajėgūs suprojektuoti įvairių įmonių, naudojančių sudėtingas technologijas, automatizuoto valdymo sistemas, tačiau neatsisakome savo klientams padėti spręsti ir nedideles technines problemas - suprojektuoti atskiro įrenginio valdymą.

Mūsų suprojektuotos automatizuotos sistemos veikia daugelyje stambių Lietuvos įmonių, o taip pat įvairiose užsienio šalyse.

Žinios ir patirtis pramonės automatizavimo srityje yra mūsų esminis pranašumas. Puikiai suprantame, su kokiais iššūkiais tenka susidurti bendrovėms konkuruojant ne tik vietos, bet ir tarptautinėse rinkose, todėl galime pasiūlyti visas paslaugas iš vienų rankų – nuo gamybinių procesų projektavimo iki gamybinių linijų modernizavimo ir kontrolės sistemų diegimo.

Gamybos automatizavimas – tai ne tik technologinio proceso, bet ir jį aptarnaujančios aplinkos patikėjimas automatams.

Automatizacijos įtaka organizacijai

  • Iškyla būtinybė organizuoti pamaininį darbą.
  • Geresnės darbo sąlygos.
  • Didesnė procesų standartizacija.
  • Reikalingi tinkamos kvalifikacijos darbuotojai valdyti gamybos arba technologinius procesus.
  • Reikalingi tinkamos kvalifikacijos darbuotojai sudėtingų įrengimų priežiūrai ir remontui.
  • Sumažėja darbo jėgos poreikis, išauga būtinybė perkelti darbuotojus į kitas pareigas bei juos perkvalifikuoti.

.

UAB "Novatronas" / Gamybos automatizavimas